Ella Cerbu / Untitled

„Conceptul lucrării “muscă de casă” are ca subiect generic funcția vitală a elementului simbolic reprezentat, “musca”, cel de urmărire neîncetată. Printr-o repetiție întreg spațiul vizual al compoziției este dominat de acest element ce vrea să descrie un context intim ce dobândește noi valențe vizuale. Renunțând la creionarea fidelă (clasică) a “muștei” ca organ anatomic am optat prin tehnicile tradiționale ale graficii la îmbogățirea expresivității compoziționale prin dinamica gestuală a elementelor de limbaj plastic. Muștele stilizate, îmbracă aspectele realității, punându-se accent pe motivul banalității.”(Ella Cerbu / artist vizual)